Straatwerk - Rioolbedrijf Hopman

Rioolbedrijf Hopman
Hoofdweg 150
8474 CL  Oldeholtpade
Tel:   05 61 61 00 95
Mob: 06 10 46 51 06

Title
Ga naar de inhoud

Straatwerk
Rioolbedrijf Hopman is ook gespecialiseerd in het uitvoeren van sierbestratingen, maar we kunnen ook bedrijfsterreinen of grote opritten aan. Het repareren van bestratingen valt ook onder ons werk. Of het nu gaat om een stukje tegelwerk van stoeptegels of een project met betonplaten van 200 x 200cm, geen project is ons te klein of te groot. De levering en het stellen van keerwanden, trappen en stapelblokken is bij ons ook in vertrouwde handen.

Grondverzet
Een belangrijk onderdeel van de wegenbouw, terrein- en erfverharding is grondverzet. Voordat de eerste steen gelegd wordt, is er heel wat aan voorafgegaan om de grond 'rijp' te maken. Ook het afwerken van tuinen, groenstroken en het afvoeren van grond zijn belangrijke onderdelen van het grondverzet.

Onze werkzaamheden bestaan uit:
  • Het uitgraven van inritten, tuinen, terrassen en parkeerplaatsen;
  • Het graven van sleuven ten behoeve van afwatering, riolering en een eventuele fundering;
  • Het aanbrengen van een zandbaan ten behoeve van de bestrating;
  • Het afwerken en inzaaien van tuinen, perken en dergelijke;
  • Het afwerken en inzaaien van bermen en taluds;
  • Het afvoeren van grond en werkafval.


       
       
Terug naar de inhoud