Septic tank legen - Rioolbedrijf Hopman

Rioolbedrijf Hopman
Hoofdweg 150
8474 CL  Oldeholtpade
Tel:   05 61 61 00 95
Mob: 06 10 46 51 06

Title
Ga naar de inhoud
Riolering

Septic tank legen
Wat is een septic tank?
Een septic tank, ook wel septische put of beerput genoemd, is een eenvoudig waterzuiveringssysteem. Een septic tank zuivert het sanitair afvalwater van bijvoorbeeld een woning.
Een septic tank vindt u meestal in het buitengebied, daar is het een goed systeem als er geen rioolaansluiting aanwezig is.

Door bezinking, onder invloed van zwaartekracht, dalen vaste bestanddelen naar de bodem. Dit heeft tot gevolg dat het afvalwater afkomstig van toiletten, douche en bad gezuiverd wordt. Het bezinksel vormt de voedingsstof voor bacteriën. De bacteriën gebruiken de voor hen bruikbare materialen en het restant moet na verloop van tijd opgezogen worden.
Een septische put kent meestal een gestage opbouw van organisch en anorganisch materiaal. Organisch materiaal bestaat o.a. uit vet, toiletpapier en uitwerpselen. Anorganisch materiaal bestaat vaak uit zand en dergelijke. Als de septic tank te vol zit dan hebben de vaste delen in het afvalwater niet genoeg tijd om te bezinken. In dit geval zal het afvalwater ongezuiverd in het milieu komen.

Een septic tank moet daarom met enige regelmaat worden leeggezogen.
Voor het leegzuigen van putten, tanks en kelders beschikken wij over een vacuümwagen.
Terug naar de inhoud